Bedrijfsfysiotherapie
in Doetinchem

Voorkom langdurig ziekteverzuim

in je organisatie

 

 

Bedrijfsfysiotherapie in Doetinchem

Bedrijfsfysiotherapie in Doetinchem

Voorkom langdurig ziekteverzuim

Vitaliteit op de werkvloer is een hot topic, want gelukkige en gezonde werknemers dragen bij aan een gezonde organisatie. Vitaliteit omvat alle factoren die ervoor zorgen dat je werknemer lekker in zijn vel zit, zowel mentaal als fysiek. Als signalen als verhoogde stress, overbelasting en onvoldoende werk-privébalans niet tijdig worden opgepakt, stijgt het risico op langdurige uitval. 

Daarnaast kunnen fysieke, werkgerelateerde klachten ook leiden tot ziekteverzuim, waardoor er meer druk op het team komt te liggen en de verzuimkosten toenemen. En natuurlijk wil jouw werknemer zelf ook niet wekenlang ontbreken op de werkvloer.

Heeft je werknemer last van fysieke klachten die het werk beïnvloeden, dan is bedrijfsfysiotherapie een goede optie om uitval te voorkomen en een verantwoorde terugkeer op het werk te bevorderen.

Engelaar-leefstijl-individuele-leefstijlcoaching-high-five

Bij welk type klachten is bedrijfsfysiotherapie passend?

Bedrijfsfysiotherapie is geschikt voor werknemers die beperkt worden in hun werkzaamheden door fysieke klachten. Deze kunnen samenhangen met het type beroep dat een werknemer heeft, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Door lang in dezelfde houding te werken, kunnen bijvoorbeeld overbelastingsklachten optreden. Of als iemand fysiek zwaar werk doet, dan kunnen zich slijtageproblemen (artrose) voordoen. Hierbij is tijdig ingrijpen belangrijk om erger – en langdurig ziekteverzuim – te voorkomen.

Bij het type klachten kun je denken aan:

 • Pijnklachten aan nek, hoofd, pols, schouders, hernia, bijvoorbeeld bij een kantoorbaan.
 • Overbelastingsklachten en slijtageklachten aan bijvoorbeeld knie en rug door fysiek zware, repeterende werkzaamheden, zoals metselaar of stratenmaker.

Engelaar-leefstijl-individuele-leefstijlcoaching-high-five

Bij welk type klachten is bedrijfsfysiotherapie passend?

Bedrijfsfysiotherapie is geschikt voor werknemers die beperkt worden in hun werkzaamheden door fysieke klachten. Deze kunnen samenhangen met het type beroep dat een werknemer heeft, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Door lang in dezelfde houding te werken, kunnen bijvoorbeeld overbelastingsklachten optreden. Of als iemand fysiek zwaar werk doet, dan kunnen zich slijtageproblemen (artrose) voordoen. Hierbij is tijdig ingrijpen belangrijk om erger – en langdurig ziekteverzuim – te voorkomen.

Bij het type klachten kun je denken aan:

   • Pijnklachten aan nek, hoofd, pols, schouders, hernia, bijvoorbeeld bij een kantoorbaan.
   • Overbelastingsklachten en slijtageklachten aan bijvoorbeeld knie en rug door fysiek zware, repeterende werkzaamheden, zoals metselaar of stratenmaker.

Werkwijze en behandeling bedrijfsfysiotherapie

Vanuit een vaste samenwerking met onze praktijk kan je werknemer binnen een paar werkdagen terecht voor de intake, diagnose en het behandelplan. Doel is om de werknemer zo snel mogelijk terug te brengen op de werkvloer, soms met aanpassingen in het eigen werk.

Na de intake met de werknemer geeft de fysiotherapeut de werkgever een indicatie van de lengte van het behandelingstraject en de bijbehorende kosten. Dit doen we alleen als de werknemer hiermee akkoord is en we houden hierbij rekening met de privacy van de patiënt en regels AVG.

De behandeling zelf kan bestaan uit:

Voor beeldvormend onderzoek kunnen we echografie binnen de eigen praktijk inzetten.

 

 

 

 

 

Werkwijze en behandeling bedrijfsfysiotherapie

Vanuit een vaste samenwerking met onze praktijk kan je werknemer binnen een paar werkdagen terecht voor de intake, diagnose en het behandelplan. Doel is om de werknemer zo snel mogelijk terug te brengen op de werkvloer, soms met aanpassingen in het eigen werk.

Na de intake met de werknemer geeft de fysiotherapeut de werkgever een indicatie van de lengte van het behandelingstraject en de bijbehorende kosten. Dit doen we alleen als de werknemer hiermee akkoord is en we houden hierbij rekening met de privacy van de patiënt en regels AVG.

De behandeling zelf kan bestaan uit:

Voor beeldvormend onderzoek kunnen we echografie binnen de eigen praktijk inzetten.

Nieuwe klachten voorkomen door ergonomie en advies

Het bedrijfsfysiotherapietraject bestaat niet alleen uit het verminderen van de klachten. De fysiotherapeut kijkt ook naar de oorzaken voor de klachten en of er factoren zijn die de klachten in stand houden. Dit hangt vaak samen met het type werk en de omstandigheden waarin een werknemer zijn werk doet.

Als het nodig is, kan onze fysiotherapeut op locatie kijken om advies te geven over ergonomie zoals werk- en tilhoudingen. Ook krijgt je werknemer advies over hoe hij/zij de werkzaamheden het beste kan afwisselen en in beweging kan blijven. We kijken vooral op welke terreinen de werknemer nog wel inzetbaar is en wat er voor nodig is om iemand weer zo spoedig mogelijk 100% in te kunnen zetten.

Voordelen van bedrijfsfysiotherapie voor de werkgever

 • Werknemers met fysieke klachten functioneren minder goed. Bovendien is de kans groter dat zij (langdurig) uitvallen. Met bedrijfsfysiotherapie verklein je deze kans en herstelt de werknemer zo goed mogelijk van de klachten.
 • Werkplezier bevorderen en ziektekosten verminderen.
 • Aantrekkelijke werkgever in een krappe arbeidsmarkt, omdat fysiotherapie als secundaire arbeidsvoorwaarde wordt aangeboden.

Voordelen van bedrijfsfysiotherapie voor de werknemer

 • Zorgpakketten worden steeds duurder, waardoor werknemers geen fysiotherapie in het zorgpakket opnemen of een klein pakket afsluiten. Doordat de werkgever de kosten op zich neemt, is de drempel lager om een fysiotherapeut in te schakelen.
 • Werknemers kunnen snel binnen onze praktijk terecht, vaak binnen een paar werkdagen.
 • Echografie binnen de eigen praktijk mogelijk.
 • Sommige werkgevers gaan akkoord met fysiotherapie onder werktijd.

Waarom naar fysiotherapie Engelaar voor bedrijfsfysiotherapie?

Binnen onze praktijk vind je:

 • Goed opgeleide fysiotherapeuten (Hbo+/MSc-opgeleid)
 • Veel specialismen in huis
 • Echografie in eigen praktijk
 • Oorzaak in kaart brengen en zo nodig patronen aanpassen
 • Korte lijnen met andere zorgprofessionals
 • Locaties in Doetinchem met oefenlocaties

Bedrijfsfysiotherapie als secundaire arbeidsvoorwaarde

Steeds meer werkgevers maken vitaliteit onderdeel van hun beleid om daarmee (dreigend) ziekteverzuim te voorkomen en het plezier in werk en de energiebalans te behouden. Een van de manieren om bij te dragen aan vitaliteit is het opnemen van bedrijfsfysiotherapie in de arbeidsvoorwaarden. In een krappe arbeidsmarkt maakt dit je extra aantrekkelijk als potentiële werkgever.

De werknemer krijgt de tools in handen om bestaande klachten te verminderen en nieuwe klachten zo veel mogelijk te voorkomen. Zo verbetert de vitaliteit ook op de langere termijn.

Wil je als werkgever positief bijdragen aan de vitaliteit van je werknemers?

Vul het formulier in of neem vrijblijvend contact op met 0314 72 59 94

Privacy

5 + 15 =